Ukrayna-Rusya Savaşı: Belirsizliklerle Dolu Bir Yıl Ukrayna-Rusya Savaşı: Belirsizliklerle Dolu Bir Yıl

Vizyon, bir kişi, kurum veya toplumun gelecekteki durumunu, ulaşmak istediği hedefi, hayalini veya ideallerini tanımlayan bir kavramdır. Vizyon, mevcut durumdan farklı ve daha iyiyi arzulayan bir bakış açısıdır. Vizyon, ileri görüşlülük, öngörü, yaratıcılık ve cesaret gerektirir.

Vizyon, nasıl belirlenir?

Vizyon belirlemek için öncelikle mevcut durumun analizi yapılmalıdır. Mevcut durumda neler yapılıyor, neler yapılmıyor, neler yapılabilir, neler yapılmalı gibi sorulara cevap aranmalıdır. Mevcut durumun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmelidir.

Vizyon belirlemek için ikinci olarak gelecekle ilgili beklenti ve istekler ortaya konmalıdır. Gelecekte nerede olunmak isteniyor, ne yapmak isteniyor, neye sahip olmak isteniyor, neyi değiştirmek isteniyor gibi sorulara cevap verilmelidir. Gelecekle ilgili beklenti ve istekler, mevcut durumla uyumlu, gerçekçi, ölçülebilir, zamanlı ve net olmalıdır.

Vizyon belirlemek için üçüncü olarak vizyon ifadesi oluşturulmalıdır. Vizyon ifadesi, gelecekte ulaşılmak istenen hedefi kısa, öz, anlaşılır, ilgi çekici ve akılda kalıcı bir şekilde ifade eden bir cümledir. Vizyon ifadesi, hem iç hem de dış paydaşlara yönelik olmalı, hem motivasyon hem de rehberlik sağlamalıdır.

Vizyon örnekleri

Vizyon belirlemek için örnek olarak bazı kurumların vizyon ifadelerine bakabiliriz. Örneğin:

  • Türk Hava Yolları: “Havacılık sektöründe lider, global ve yenilikçi bir marka olmak.”
  • Koç Holding: “Türkiye’nin liderliğini sürdüren, dünyada saygın bir yere sahip, müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının ve toplumun hayatına değer katan, örnek bir kuruluş olmak.”
  • UNICEF: “Her çocuğun hayatta kalması, korunması, gelişmesi ve katılımı için çalışan, çocuk haklarının savunucusu ve küresel otoritesi olmak.”
Kaynak: (Araştırma Yazısı)