Dil öğretmeni yetiştirmek, eğitim alanında önemli bir ihtiyaç. Ancak dil öğretmeni eğitimi süreçleri, veriye dayalı kanıtlarla desteklenmesi gereken karmaşık ve dinamik bir alan. Bu alanda dijital dönüşümü sağlamak için TED Üniversitesi, uluslararası bir iş birliğiyle bir proje başlattı.

Yapay zeka analiz yapacak

Projenin adı, “Veriye Dayalı Kanıtlarla Dil Öğretmeni Eğitiminin Dijital Dönüşümü (DigiLTE)”. Proje, TED Üniversitesi’nin öncülüğünde, Bartın Üniversitesi, İsveç’teki Linköping University, Almanya’daki Potsdam University ve İspanya’daki International University of Catalonia ortaklığında yürütülüyor. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 250 bin euro fon almaya hak kazandı.

YKS’ye Geç Başvuru Fırsatı: İşte Tarihler YKS’ye Geç Başvuru Fırsatı: İşte Tarihler

Proje, iki yıl boyunca devam edecek. Proje kapsamında, İngilizce eğitimi verilen sınıflar, en az 100 saat boyunca görüntülü kayıt altına alınacak. Elde edilen veriler, yapay zeka desteğiyle transkribe edilecek, filtrelenecek ve analize hazır hale getirilecek. Veriler, konuşma çözümlemesi araştırma yöntemiyle incelenerek, dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine kanıta dayalı çıktılarla katkıda bulunulacak.

Dijital ortamlarda etkileşimsel kataloglar

Proje, aynı zamanda dijital ortamlarda açık erişimli etkileşimsel kataloglar oluşturacak. Bu kataloglar, video inceleme ve ders planlama toplantıları yoluyla gruplar halinde aday eğitmenlere sunulacak. Böylece, aday eğitmenler, sınıf içi etkileşimi, öğrenci katılımını, dil kullanımını ve öğrenme süreçlerini gözlemleyerek, kendi öğretim becerilerini geliştirebilecek.

Benzer meslekler için bir model

Proje koordinatörü Doç. Dr. Ufuk Balaman, projenin teknolojinin eğitimde değerlendirilmesi hususunda geleceğe yönelik umut verici bir rol üstlendiğini söyledi. Balaman, “Nitelikli eğitmen yetiştirilmesi konusunda, gelişimin öncü kurumlarından olan üniversitelere büyük pay düşüyor. Biz de bunun farkında olarak, yapay zeka yardımıyla elde ettiğimiz bilimsel verilerle öğretmen yetiştirilmesine katkıda bulunacağız” dedi. Balaman, ayrıca, uygulanan kurgunun benzer mesleklerdeki gelişim süreçleri için de bir model oluşturabileceğini belirtti.

Kaynak: (Haber Merkezi)