Zorunlu hizmet affı, genellikle kamu hizmeti veren veya kamu kurumlarında çalışan doktor, hemşire, öğretmen, mühendis, avukat gibi meslek mensuplarını kapsamaktadır. Zorunlu hizmet affı, hem meslek mensuplarının hem de devletin çıkarlarını dikkate alarak hazırlanmaktadır.

Zorunlu hizmet affının amacı ve önemi nedir?

Zorunlu hizmet affının amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kamu hizmeti ihtiyacını karşılamak ve meslek mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirmektir. Zorunlu hizmet affı, şu şekilde işlemektedir:

  • Meslek mensupları, eğitim aldıkları veya atandıkları yerlerden farklı bir bölgede belirli bir süre zorunlu olarak çalışmak zorundadır. Bu süre meslek gruplarına göre değişmektedir. Örneğin doktorlar için 600 gün, öğretmenler için 900 gün, avukatlar için 1200 gün gibi.
  • Meslek mensupları, zorunlu hizmet süresini tamamlamadan başka bir yere tayin olmak veya istifa etmek isterlerse, zorunlu hizmet bedeli adı altında bir miktar para ödemek zorundadır. Bu bedel meslek gruplarına ve çalıştıkları bölgeye göre değişmektedir. Örneğin doktorlar için 100 bin TL ile 500 bin TL arasında, öğretmenler için 20 bin TL ile 100 bin TL arasında, avukatlar için 50 bin TL ile 200 bin TL arasında gibi.
  • Zorunlu hizmet affı ile meslek mensuplarına zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılır veya azaltılır. Böylece meslek mensupları istedikleri yerde çalışma imkanına kavuşur veya zorunlu hizmet bedelini daha düşük bir miktarla öder.

Zorunlu hizmet affının önemi ise şu şekildedir:

  • Zorunlu hizmet affı ile meslek mensuplarının motivasyonu ve memnuniyeti artar. Meslek mensupları kendi tercih ettikleri yerde çalışarak hem kendilerini hem de ailelerini mutlu eder.
  • Zorunlu hizmet affı ile meslek mensuplarının kalitesi ve verimliliği artar. Meslek mensupları kendi istedikleri yerde çalışarak daha iyi eğitim ve gelişim imkanlarına sahip olur.
  • Zorunlu hizmet affı ile devletin mali yükü azalır. Devlet, zorunlu hizmet bedelini ödemeyen veya kaçan meslek mensuplarını takip etmek için harcadığı zaman ve kaynaklardan tasarruf eder.

Canan Karatay sırrını açıkladı: Kahvaltıya özel şifa deposu! Salçanın içine bir avuç atmak yeterli Canan Karatay sırrını açıkladı: Kahvaltıya özel şifa deposu! Salçanın içine bir avuç atmak yeterli

Zorunlu hizmet affının son durumu nedir?

Zorunlu hizmet affı ile ilgili son olarak 2020 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile şu hususlar belirlenmiştir:

  • Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan doktorlara af getirilmiştir. Doktorlar, zorunlu hizmet bedelini ödemeden istedikleri yerde çalışabileceklerdir.
  • Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan hemşirelere af getirilmiştir. Hemşireler, zorunlu hizmet bedelini ödemeden istedikleri yerde çalışabileceklerdir.
  • Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan öğretmenlere af getirilmiştir. Öğretmenler, zorunlu hizmet bedelini ödemeden istedikleri yerde çalışabileceklerdir.
  • Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan mühendis, avukat, mimar gibi meslek mensuplarına af getirilmemiştir. Ancak zorunlu hizmet bedelleri düşürülmüştür.