Resmi Gazete'de yayımlanan 7491 Sayılı Torba Kanun ile bankalar, finans kurumları ve diğer sektörlerin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesinin vergi matrahını etkilemeyecek şekilde düzenleme getirildi. Bu kapsamda, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar veya zararlar vergi beyannamesinde dikkate alınmayacak.

Yabancı Kurumlara İştirak Kazancı İstisnasında Yüzde 50 İndirim!

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Türkiye'de iş merkezi bulunmayan yabancı anonim ve limited şirketlere iştirak eden kurumlara %50 oranında iştirak kazancı istisnası uygulanacak. Yatırımın getirisini Türkiye'ye transfer etme şartlarıyla birlikte, bu düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirleri kapsayacak şekilde hayata geçirildi.

Hizmet İhracatında Kazançlara %80 İndirim!

Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, sağlık hizmetleri gibi hizmetlerden elde edilen kazançlarda indirim oranı %80'e çıkarıldı. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, bu hizmetlerden elde edilen kazançların Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde indirim oranı artırıldı.

Araçlı İhracatta Kurumlar Vergisi %5 İndirimli!

İhracat faaliyetlerine aracılık eden şirketler, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisinde %5 oranında indirimden yararlanacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi Muafiyeti

Torba Kanun kapsamında, katılım bankalarının finansman kefaleti vermek amacıyla kurdukları Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti tanındı. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gelir Vergisi Uygulamalarında Değişiklik!

Götürü gider uygulaması, ihracat, inşaat, taşımacılık gibi faaliyetler için getirilen ve binde beşini aşmamak şartıyla uygulanan bir gider modeli, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Kamuya Personel Alımı İlanı Resmi Gazete'de Kamuya Personel Alımı İlanı Resmi Gazete'de

KDV Beyannamelerinin Zamanı Çekildi!

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanların KDV beyannamelerini verme ve ödeme tarihleri öne çekildi. Yeni düzenleme, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci gününde beyanname verme, 23 üncü gününde ise ödeme yapma zorunluluğunu getiriyor.

Elektronik Ortamda Haciz Zaptı İmkanı!

Haciz zaptı düzenleme süreci artık elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. 6183 Sayılı Kanun'a eklenen düzenleme ile bu süreç daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilecek.

Kamu Alacaklarının Taşınmaz Devri Süresi Uzatıldı!

Özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarına ait taşınmazların devri süresi, ödenmemiş borçlarına karşılık bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine uzatıldı.

Sporcu Ücretleri Vergilendirmesi Uzatıldı!

Sporculara ödenen ücret ve benzeri ödemelerin vergilendirmesinde uygulanan sabit oranlı tevkifat süresi, 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı.

Motorlu Araç Ticaretinde ÖTV Düzenlemesi!

Motorlu araç ticareti yapanlar arasındaki adi sözleşmelerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçmek amacıyla, sözleşmelerin noterde düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamlı düzenlemeler, Türkiye'nin ekonomik vizyonunu şekillendirecek ve farklı sektörleri etkileyecek nitelikte. İlgili tarafların bu değişiklikleri yakından takip etmesi önem arz ediyor.

Kaynak: (Haber Merkezi)