Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın Afetinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, afet iletişiminin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Altun, 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen afet iletişimi çalışmalarını değerlendirerek, Türkiye’nin bu alandaki müktesebatını artırmak amacıyla yürütülen projeleri ve hedefleri paylaştı.

Erdoğan: Türkiye, Kendi 5. Nesil Savaş Uçağını Üretme Yolunda Kritik Bir Adım Attı Erdoğan: Türkiye, Kendi 5. Nesil Savaş Uçağını Üretme Yolunda Kritik Bir Adım Attı

Afet İletişimi Stratejisinin Önemi

Altun, konuşmasında her düzeydeki afetin, etkili bir süreç yönetimi gerektirdiğine vurgu yaparak, bütünleşik afet yönetimi içinde afet iletişiminin stratejik bir unsuru olduğunu söyledi. Afet iletişiminin sadece olay anındaki iletişimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda afet öncesinde, bilgilendirme ve risk azaltma çalışmalarında da etkili olduğunu ifade etti. Altun, afet iletişiminin Türkiye İletişim Modeli’nin önemli sacayaklarından biri olduğunu da vurguladı.

6 Şubat Depremleri Sonrası Yürütülen Çalışmalar

Altun, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara dikkat çekerek, çeşitli etkinlikler ve projelerle afet iletişimi konusunda bilinç oluşturulduğunu ve Türkiye’nin müktesebatının artırıldığını belirtti. Çeşitli panel, forum ve eğitimlerle ulusal ve uluslararası alanda afet iletişimi konusundaki deneyimlerin paylaşıldığını ifade etti. Altun, bu çalışmaların afet iletişimi alanında Türkiye’nin öncü bir rol üstlenmesine katkı sağladığını da ekledi.

Yalan Haberlere Karşı Mücadele

Altun, afet sonrası ortaya çıkan yalan haberlere karşı mücadeleye de değinerek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaları ve ifşa edilen 200’den fazla yalan içerikli haberin kamuoyuna doğru bilgi sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı. Altun, yalan haberlerin afet sonrası toplumsal psikolojiyi olumsuz etkilediğini ve afet yönetimini zorlaştırdığını da belirterek, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel Medyanın Rolü ve Güçlendirilmesi

Afet iletişimi stratejisinin bir parçası olarak yerel medyanın önemine dikkat çeken Altun, yerel medyanın bölgesel dinamikleri anlama, uzmanlık paylaşma ve etkili bir iletişim ortamı oluşturma konusundaki rolünü vurguladı. Başkanlık olarak yerel medyayı güçlendirmek adına düzenlenen buluşmalar ve çalıştaylara sürekli destek verdiklerini belirtti. Altun, yerel medyanın afet iletişimi konusunda da önemli bir aktör olduğunu ve afet yönetimine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA