Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1 adet geçici işçi(Aşçı) alımı mülakat sınavı bugün yapıldı. 

Mülakata katılmaya hak kazanan adayların sınavları sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehirde daire başkanı Yıldan görevinden istifa etti Şanlıurfa Büyükşehirde daire başkanı Yıldan görevinden istifa etti

Mülakata katılmaya hak kazanan 4 adayın sınavları sözlü ve uygulamalı olarak Bölge Müdür Yardımcımız Cesim Karadağ başkanlığında İzin ve İrtifak Şube Müdürü Mustafa Kızıloğlu, Personel Şube Müdür Azer Yılmaz, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Süleyman Kızıl ve sosyal tesisler aşçı başısı Mahmut İlhan ‘dan oluşan sınav komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Sınav sonucu bilahare Orman Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından www.ogm.gov.tr/sanliurfaobm ilan edilecektir.

Muhabir: MEHMET MEKİ AKGÜL