Bayram Tatilinde Fahiş Fiyattan Bilet Satışına Karşı Sıkı Denetimler Bayram Tatilinde Fahiş Fiyattan Bilet Satışına Karşı Sıkı Denetimler
  

AYM, 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 7 Aralık 2023 tarihli kararında, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa'nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. 

Kaynak: (İLKHA)