İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü öldü İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu genelge ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki kurul, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerinden oluşturuldu.

Kurul, aile ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere ilgili temsilciler ve uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurabilir.

Vizyon Belgesinin ve eylem planının uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen bir Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı hazırlanacaktır. Yerel düzeyde etkinliği artırmak için tüm yerellerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel Koordinasyon Kurulları" oluşturulacaktır.

Bu kapsamda, il valisinin himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Faaliyet Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacaktır.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı