Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "1,3" şeklinde değiştirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Mesajı Dijital Gösterim Ekranında Yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Mesajı Dijital Gösterim Ekranında Yayınlandı

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında:

"Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen on beş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanır." 

Kaynak: (İLKHA)