BIST 100 Yeni Günü Artıda Karşıladı BIST 100 Yeni Günü Artıda Karşıladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Aralık ayına ait dahilde işleme izin belgelerini içeren bir liste yayımlayarak geçtiğimiz ay 523 adet dahilde işleme izin belgesi verildiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan liste, aynı dönemde düzenlenen yurt içi satış ve teslim belgeleri ile hariçte işleme izin belgelerini de içeriyor.

Dahilde işleme izin belgesi alan firmaların yanı sıra, 22 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ile 4 adet hariçte işleme izin belgesinin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, firma talebine istinaden 17 dahilde işleme izin belgesinin iptal edildiği, 1 belgenin ise resen iptal edildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı bu belgeler, ülke içindeki ticaretin detayları ve izin süreçlerine ilişkin şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır. Dahilde işleme izin belgesi, bir firmanın belirli bir süre içinde yurt içinde üretilen veya işlenen malzemeleri, belirli şartlar altında vergi ve resim ödemeksizin kullanabilmesine olanak tanıyan bir belgedir.

Kaynak: (Haber Merkezi)