İşsizlik SigortaFonu’ndan, işsizlere ve istihdama yönelik harcamalar için ayrılan pay yüzde 50’ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayınlandı.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım amaçlarına ilişkin kanunda, fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30’unun işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı ve diğer istihdam politikaları için kullanılacağı hükmü yer alıyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran, 2024 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi. Böylece, işsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlere ve istihdama yönelik harcamalar için daha fazla kaynak ayrılmış oldu.

Kararın gerekçesinde, “İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım amaçlarına ilişkin kanunun uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve işgücü piyasasının mevcut durumu dikkate alınarak, fon gelirlerinin kullanım oranının 2024 yılı için yüzde 50 olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.” denildi.

51730Ed9 78Ea 4Bb7 A367 2Ec9Bd325755

Kaynak: (İLKHA)