Lümpen, içinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan kişileri de tanımlar. Bu kişiler, mensup oldukları sınıfın insanlarından kendini üstün göstermeye çalışırken, itici tavır ve tutum sergilerler. Lümpen, aynı zamanda serseri, dilenci, hırsız gibi kişiler için de kullanılır.

Türkiye, Son 53 Yılın En Sıcak Ocak Ayını Yaşadı Türkiye, Son 53 Yılın En Sıcak Ocak Ayını Yaşadı

Lümpen, Marksçılık akımında toplumsal sınıf bilinci olmayan kişileri belirtir

Lümpen, Marksçılık akımına göre de bir anlam taşır. Bu akıma göre, lümpen, toplumsal sınıf bilinci olmayan, devrimci hareketlere katılmayan veya karşı çıkan kişilerdir. Lümpen, burjuvazi tarafından kullanılan, işçi sınıfının düşmanı olarak görülen bir kesimdir.

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)