Yobaz Ne Demek? Yobaz Ne Demek?

Manifesto, hem sanatta hem de siyasette yoğun olarak kullanılan bir terimdir. Manifesto kelimesi, yeminli ifade veya imzalanmış bildiri anlamına gelen Latince manifeste kelimesinden türetilmiştir. Manifesto, yeni bir oluşumun veya hareketin kamuoyuna duyurulması, savlarının, hedeflerinin ve ilkelerinin bildirilmesi amacıyla yazılan yazılara denir. Manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan muhtıra kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşır.

Manifesto, sanat ve siyasette önemli bir rol oynar

Manifesto, genellikle yeni kurulmuş bir sanat akımının veya siyasi bir hareketin oluşumunu ilan etmek için yazılır. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Manifestolar, bir oluşumun veya hareketin neyi amaçladığını, neye karşı olduğunu, neye inandığını ve nasıl bir değişim istediğini maddeler halinde açıklar. Manifestolar, hem kendi dönemlerinde hem de sonraki dönemlerde sanat ve siyasette etkili olur. Örneğin, ikinci dünya savaşının sona ermesinden sonra kurulan dadaizm akımının temsilcileri, 1918 yılında bir manifesto yayımlamıştır. Bu manifesto, sanatın geleneksel kurallarını ve anlayışını reddeden, rastlantısallığı ve absürtlüğü savunan, savaşa ve burjuvaziye karşı çıkan bir sanat anlayışını ortaya koymuştur.

Manifesto, aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak da kullanılır

Manifesto, sadece sanat ve siyasette değil, aynı zamanda denizcilikte de kullanılan bir terimdir. Manifesto, taşıma gemilerinin taşıdıkları malları ve malları teslim ettikleri limanları gösteren resmi belgeye de denir. Manifesto, gemilerin gümrük yönetimine vermekle yükümlü olduğu bir belgedir. Manifesto, gemilerin yüklerinin cinsini, miktarını, değerini, gönderenini, alanını ve varış noktasını içerir. Manifesto, hem gemilerin hem de malların güvenliğini sağlamak için önemli bir belgedir.

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)