YKS Başvurularında Son Gün YKS Başvurularında Son Gün

 

Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Bakanlık, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek derslerinin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemlerin; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “Mesleki Eğitim Kanunu”, “İş Kanunu” ile ilgili yönetmelikler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi için 81 ile genelge gönderdi.

İşletmeler denetlenecek ve rapor verecek

Genelgede, işletmelerdeki mesleki eğitim sürecine ilişkin, “2024 yılına mahsus olmak üzere şubat ve mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacaktır.” ifadesine yer verilerek, bu konudaki denetimlerin artırılması istendi. Ayrıca, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valiliklere rapor vermesi gerektiği belirtildi.

İş güvenliği kurallarına uymayan işletmelere stajyer gönderilmeyecek

Bakanlık, ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki aday çırak, çırak ile kalfaların eğitimi ile işletmelerdeki mesleki eğitim konusunda yeni bir karara imza attı. Buna göre, Mesleki Eğitim Kanunu’nun “denetleme ve ceza” hükümlerini düzenleyen madde doğrultusunda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince denetlenecek. İş güvenliği kurallarına uymayan işletmelerle ilgili olarak sözleşmelerin feshine ilişkin görüşler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bildirilecek. Bu işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.

Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı artırılacak

Yazıda ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer tüm tarafların desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalara yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı. Bu kapsamda, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ile güvenliği uzmanlarınca atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alanlarına özel risk değerlendirme eğitimi verilecek. Ayrıca, valilikler, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları, sektör ve işletme temsilcileri ile işbirliği içinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda acil gündemli toplantılar yapacak.

 

Kaynak: (İLKHA)