Mütemmim cüz, Türkçe’de bütünü oluşturan tamamlayıcı ve ayrılmaz parça anlamına gelen bir sözcüktür. Mütemmim cüz, Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçeye Arapçadaki “mütemmim” kelimesinden geçmiştir. Mütemmim, Arapçada “tamamlayan, bütünleyen” anlamına gelir.

Mütemmim Cüzün Günlük Hayattaki Kullanımı

Mütemmim cüz, günlük hayatta sıkça kullanılan bir sözcüktür. Mütemmim cüz, bir bütünün vazgeçilmez ya da bütünleyici parçası anlamlarına gelir. Örneğin, bir gözlüğün camları ve çerçevesi birbirinin mütemmim cüzüdür ve bir arada olmadan bir işe yaramazlar. Ayrıca, aşık çiftlerin ve sürekli yan yana olan kişilerin birbirlerine hitap ederken kullandıkları bir ifadedir. Örneğin, “Sen benim mütemmim cüzümsün.” cümlesi, “Sen benim bütünümü tamamlayan parçamsın.” anlamına gelir.

Radikal kelimesinin anlamı ve kullanımı Radikal kelimesinin anlamı ve kullanımı

Mütemmim Cüzün Hukuktaki Kullanımı

Mütemmim cüz, hukukta da önemli bir kavramdır. Mütemmim cüz, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 684. maddesinde düzenlenmiştir ve “Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre, bir şeyin bütünleyici parçası olan mütemmim cüz, o şeyin ayrılmaz bir parçasıdır ve o şeyin malikinin mülkiyetine tabidir. Örneğin, başkasına ait bir arazi üzerine bina yaptırıldığında, yapılan bina arsanın mütemmim cüzü olması nedeniyle, binayı yapan kişi yaptığı binanın sahibi olamaz. Mütemmim cüz olmanın bazı hukuki sonuçları bulunmaktadır. Bu hukuki sonuçlar şöyle sıralanabilir:

  • Asıl şey üzerinde malik olan, onun bütünleyici parçalarına da malik olur.
  • Asıl şey üzerindeki ayni haklar (mülkiyet, ipotek vb.) bütünleyici parçaları da kapsar.
  • Bütünleyici parça üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar sona erer.
  • Bütünleyici parça, asıl şeyden ayrı olarak temliki tasarrufa konu olamaz.
  • Bütünleyici parça asıl şeyden ayrılıp bağımsızlığını kazansa bile, eski malikin mülkiyetine dönmez veya üzerinde daha önce mevcut olan ayni haklar yeniden doğmaz.
  • Bütünleyici parçalar asıl şeyden ayrı olarak borçlandırıcı işlemlere konu olabilir.

Mütemmim cüz, Türkçe’de bütünü oluşturan tamamlayıcı ve ayrılmaz parça anlamına gelen bir sözcüktür. Mütemmim cüz, hem günlük hayatta hem de hukukta kullanılan bir kavramdır. Mütemmim cüz, Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçeye Arapçadaki “mütemmim” kelimesinden geçmiştir. Mütemmim cüz, bir bütünün vazgeçilmez ya da bütünleyici parçası anlamlarına gelir.

Kaynak: (İLKHA)