Şanlıurfa’da Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy koordinesinde, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Doç.Dr.Gonca Özmen Özbakır Hoca eşliğinde Aşağı Çiftlik Köyü'nde 15 kadın arıcıya genel arıcılık koloni bireyleri hakkında eğitim verildi. 

Eğitim ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa’da Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy,"Planlanan proje kapsamında Şanlıurfa’da arıcılık faaliyeti yapan arıcıların ana arı ihtiyaçlarını kendi arılıklarından sağlaması, bal dışında arıcılık ürünü olarak arı sütü üretiminin de yaygınlaştırılması önceliklidir." ifadesinde bulundu. 

Aksoyi,” Bu kapsamda dezavantajlı üreticilerimizden kadın arıcılara yönelik eğitim planlaması ile ana arı yetiştirmeyi arıcılık tecrübesi ile buluşturan ve bu işte devamlılığı isteyen kadın arıcılar bal dışında ek gelir kaynakları elde edeceklerdir.

Arıcılık, yetiştiricisine ekonomik katkı sağlarken aynı zamanda yapıldığı yerlerde bitkisel üretime doğrudan katkı sağlamaktadır. Özellikle kırsal alanda az sermaye, her yaştan aile içi işgücünü değerlendirebilen, kadın ve gençlerin de arıcılık ile ekonomik güç elde edebileceği önemli bir hayvancılık faaliyetidir. 

Ana arı koloni içerisinde döllü yumurta bırakabilen, koloninin devamlılığını ve bütünlüğünü sağlayan bireydir.

Ana arının genç ve sağlıklı olması gerekmekte fizyolojik, davranış ve verim özellikleri tüm kolonide ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle yöre koşullarına uygun ana arı genotipleri ve verim özellikleri bilinen ana arılarla arıcılık yapmak sadece arıcının kendi kolonisinde verim artışı değil, yetiştirdiği yeni ana arı ve erkek arılarla yöresel düzeyde arıcılığa katkı sağlayacaktır. 

Ana arı yetiştirme ve arı sütü üretimi birbirine paralel üretim sistemleridir, özel teknik bilgi ve özen gerektirmektedir” denildi.

Şanlıurfa'da çocuklardan "Minik Yürekler Umutları Yeşertiyor" kampanyasına destek Şanlıurfa'da çocuklardan "Minik Yürekler Umutları Yeşertiyor" kampanyasına destek

I M G 20240417 W A0013

Muhabir: MEHMET NEZİR ŞEKER