Mali Müşavirler: Artan iş yükünden dolayı nefes almakta güçlük çekiyoruz! Mali Müşavirler: Artan iş yükünden dolayı nefes almakta güçlük çekiyoruz!

Şanlıurfa'daki en önemli prehistorik yerleşmelerindenbiri olan Sayburç bilinmeyenleriyle ekrana geliyor. Yerleşik yaşamın başlangıcına dair önemli izler taşıyor.


Kabartma, Şanlıurfa'daki Sayburç antik kentinde bulundu. Sayburç'un avcı-toplayıcıların tarıma ve yerleşik yaşama geçtiği MÖ 9000'de kurulduğuna inanılıyor.


Bu hafta sosyal medyadan Sayburç kabartmalarını paylaşan Vali Hasan Şıldak;


“Sayburç Kabartmaları 
Bilinen İlk Mitolojik Hikayelerden Biri…
Sayburç’ta özel bir yapının içinde bulunan kabartmalar bölgeden bilinen en çarpıcı sahnelerden biridir. Kabartmalar Neolitik insanın sanatsal kabiliyetlerini ve mitolojilerini yansıtıyor.
Bitişik düzende inşa edilmiş 40 kadar konutun açığa çıkarıldığı Sayburç, Şanlıurfa’ya özgü kubbeli yapıların ilk örneklerini temsil ediyor.
Ana kayanın içine oyularak inşa edilen kamusal yapının duvarı boyunca devam eden sekisi, dikilitaş yuvaları ve sekinin ön yüzündeki insan hayvan kabartmaları ilk yerleşik toplulukların sanatta olduğu kadar mimarlık teknolojisindeki gelişmiş düzeyi yansıtıyor.
Konut yapılarının içinde, nişlere yerleştirilmiş insan kafatası ve kemikleri Neolitik Çağın bu aşamasında insanların ölüleriyle aynı mekânı paylaştıklarını kanıtlıyor”

2Bdebee3 5F5B 4774 915F 3A33540F7409

Muhabir: MEHMET NEZİR ŞEKER