Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" getirildi.

Şeker Fabrikasının Atık Suyu Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor Şeker Fabrikasının Atık Suyu Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor

Yeni yönetmelikle birlikte 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57'nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

52 sayfadan oluşan yönetmeliğin amacı, "Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." ifadeleriyle anlatıldı.

Kaynak: (İLKHA)