Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, Tarım Sigortaları Havuzu'na taahhüt edilecek hasar fazlası desteği ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranları belirlendi.

Altın fiyatı yükselmeye başladı Altın fiyatı yükselmeye başladı

Havuzda tutulan kısım için %80 ila %95 arasında; havuz ve havuza iş sağlayan sigorta şirketleri tarafından taşınan kısım için %200'ün üzerinde; mahsul don riski, hayvancılık endüstrileri, şap hastalığı, ek hastalık ve terörizm riskleri, sera ve su ürünleri endüstrileri için %200'ü aşan tam tutar için ve köy kuraklık verim sigortası için %200'ü aşan tam tutar için, fazla destek sağlama taahhüt edildi.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı