Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 49,93 Arttı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 49,93 Arttı

Ticaret Bakanlığı, mart ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 673 firmaya izin belgesi verdi. Bu belgelerin yanı sıra 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Firmaların talepleri doğrultusunda 31 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Bakanlığın mart ayına ilişkin işlemlerine dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yayınla birlikte, izin belgesi alan firmalar ile belgeleri iptal edilen firmaların listeleri kamuoyuna duyurulmuş oldu.

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde işleme rejimi, ihracatçı firmalara, üretim süreçlerinde kullanacakları hammadde ve malzemelerin gümrük vergisi, fon, harç, KDV ve diğer mali yükümlülüklerden muaf tutulması imkanı sunan bir ticaret yöntemidir. Bu izin belgesi, firmalara uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlayabilir.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı