Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın analizine göre, sosyal medya iletişim, ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi alanlarda ülkeler için stratejik bir öneme sahip. Kamu diplomasisi, ulusal imajın oluşturulması, ekonomik kalkınma, politik katılım ve ulusal güvenlik gibi birçok alanda sosyal medya etkili bir araç olarak kullanılıyor.

Türkçe'nin Dünya Üzerindeki Yükselişi: Kültür ve Dil Bağlantısının Etkisi Türkçe'nin Dünya Üzerindeki Yükselişi: Kültür ve Dil Bağlantısının Etkisi

Dünya Genelinde Sosyal Medya Kullanımı

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformları incelendiğinde, Facebook'un lider konumda olduğu görülüyor. Facebook'u YouTube ve WhatsApp takip ederken, Instagram ve WeChat de popüler platformlar arasında yer alıyor. Kullanıcıların günlük sosyal medya kullanım süreleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Filipinler, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerde bu süre oldukça yüksekken, Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi dünya ortalamasının biraz üzerinde seyrediyor.

Ülkelerde sosyal medya tercihlerini etkileyen faktörler genellikle kültürel, demografik ve teknolojik unsurlardır. Genç nüfusun büyüklüğü, mobil cihazların yaygın kullanımı ve internet erişiminin kolaylaşması, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların tercih edilmesine neden oluyor. Ancak Çin gibi ülkelerde yerel alternatifler tercih ediliyor.

Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı

Türkiye'de en fazla tercih edilen sosyal medya platformunun WhatsApp olduğu belirlendi. WhatsApp'ı YouTube, Instagram ve Facebook takip ediyor. Türkiye'deki sosyal medya kullanımını etkileyen faktörler arasında geniş kullanıcı tabanı, çeşitli içerik seçenekleri ve mobil cihazlara uyumluluk gibi etkenler öne çıkıyor.

Sosyal medya kullanımını belirleyen önemli faktörler arasında yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir seviyesi yer alıyor. Gençlerin ve yüksek eğitimli bireylerin daha fazla sosyal medya platformu kullandığı ve daha uzun süre vakit geçirdiği görülüyor. Coğrafi bölge, etnisite ve dil gibi faktörler de sosyal medya tercihlerini etkileyebiliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın analizi, sosyal medyanın küresel bir fenomen olduğunu ancak her ülkenin bu fenomeni farklı şekilde deneyimlediğini gösteriyor.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı