Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ahşap binaların tasarım, hesap ve yapım esaslarını belirleyen yeni bir yönetmelik hazırladı. Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve ahşap yapıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Güvenlik ve Kalite Öncelikli Yönetmelik

Yeni yönetmelik, taşıyıcı ahşap yapı elemanları ve yapı sistemlerinin güvenli ve amaçlarına uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi için gerekli yöntem, kural ve koşulları içeriyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak bu düzenlemeler, ahşap yapıların kalitesini ve dayanıklılığını ön plana çıkarıyor.

Standartlara Uyum Zorunluluğu

Yapılan binalarda kullanılacak malzemelerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun olması gerekecek. Türk ve Avrupa standartlarının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan standartlar da dikkate alınacak.

Türkiye Genelinde Sıcaklık Artışı Bekleniyor Türkiye Genelinde Sıcaklık Artışı Bekleniyor

Deprem ve Yangın Güvenliği

Deprem bölgelerinde inşa edilecek ahşap binalar, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin yanı sıra yeni yönetmelikte belirtilen esaslara göre tasarlanacak. Ayrıca, yangın güvenliği için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması zorunlu hale gelecek.

Yalıtım ve Malzeme Kalitesi

Yönetmelik, ahşap binalarda kullanılacak malzemelerin kalite ve sertifikasyon şartlarını belirliyor. Bacalar ve tesisat borularının dış duvarlar üzerinde bulunmaması gibi yalıtım önlemleri de yönetmelik kapsamında yer alıyor.

Bu yeni yönetmelik, ahşap yapıların tasarım ve inşasında bir standart belirleyerek, hem yapı güvenliğini hem de estetik ve fonksiyonel değerleri artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA