Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar: Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yerini aldı. Ankara’da imzalanan ve “2016 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması” başlıklı karar, Türkiye’nin yıllık eylem programının finansmanını düzenleyen değişiklikleri içeriyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tüzüğü Onaylandı

Ayrıca, Abidjan’da imzalanan “İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması” hakkındaki karar da Resmi Gazete’de ilan edildi. Bu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın çalışma merkezinin işleyişine dair genel hükümler, organlar, bütçe ve mali kaynaklar gibi önemli detayları belirliyor.

Bu iki anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Türkiye’nin uluslararası iş birliklerindeki etkin rolünü ve stratejik adımlarını pekiştiriyor.

Kaynak: (İLKHA)