Tebyin, Arapça kökenli bir kelimedir ve beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak anlamlarına gelir. Tebyin, gizli olan, anlaşılması zor olan veya çeşitli yorumlara açık olan bilgilerin, herkesin anlayabileceği şekilde açıklığa kavuşturulmasıdır. Tebyin, tüm peygamberlerin görevlerinden biridir.

Bin Aydan Daha Hayırlı" Kadir Gecesi Yarın Bin Aydan Daha Hayırlı" Kadir Gecesi Yarın

Tebyin görevinin önemi

Allah (c.c.), peygamberlerine vahiy yoluyla bilgiler göndermiştir. Bu bilgiler, insanların yaratılış gayesini, Allah’ın emir ve yasaklarını, ahiret hayatını ve diğer konuları içerir. Peygamberler, bu bilgileri tebliğ etmekle yani insanlara duyurmakla yükümlüdür. Ancak tebliğ etmek, sadece aktarmak demek değildir. Peygamberler, aynı zamanda bu bilgileri tebyin etmekle yani açıklamakla da sorumludur. Çünkü vahiydeki bilgiler, bazen derin manalar taşır, bazen değişik durumlara göre yorumlanır, bazen de insanların anlaması için detaylandırılması gerekir. Tebyin görevi, peygamberlerin bu bilgileri, insanların anlayış seviyesine göre, örneklerle, delillerle ve açık bir dille açıklamasıdır. Tebyin görevi, dinin temelini oluşturur ve insanların doğru yolu bulmasına yardımcı olur. 

Tebyin görevinin örnekleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kur’an-ı Kerim’deki tüm ayetleri tebyin etmiştir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara son ve en mükemmel kitabıdır. Kur’an-ı Kerim’de, insanların hayatını ilgilendiren her konu hakkında bilgi vardır. Ancak bu bilgiler, bazen genel, bazen özel, bazen açık, bazen kapalı, bazen mutlak, bazen şartlı olarak ifade edilmiştir. Peygamberimiz, bu bilgileri, insanların anlayabileceği şekilde açıklamış, örnekler vermiş, soruları cevaplamış, uygulamış ve uygulatmıştır. Peygamberimizin bu açıklamalarına hadis denir.

Kaynak: (Araştırma Yazısı)