İthalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Kararı ile hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkı kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PTT'den Emeklilere Özel İndirim PTT'den Emeklilere Özel İndirim

Karar gereği, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı. Bu adım, ithalatta KDV indiriminden yararlanma imkanını ortadan kaldırmaktadır.

Ayrıca, ithalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler gibi haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler de KDV indirim hakkının kaldırıldığı alanlara dahil edildi. Bu çerçevede, bahsi geçen tedbirler nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı da artık geçerli olmayacak.

Bu karar, ithalat yoluyla yapılan ticarette KDV indiriminden yararlanma uygulamasının sona erdiğini göstermektedir. İthalatçılar ve ilgili sektörler, bu değişikliklerin ticari faaliyetlerine olan etkisini değerlendirecek ve yeni düzenlemelere göre hareket edeceklerdir.

Kaynak: (Haber Merkezi)