Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara paketlerine ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sigara filtrelerine yeni maddeler eklendi

Tebliğle, iç piyasaya arz edilecek sigaraların teknik özellikleri yeniden belirlendi. Buna göre, sigara filtrelerinde kullanılan “selüloz asetat (tow)” ve “selüloz diasetat” maddelerine ek olarak “selüloz, aktif karbon, sorbitan monolaurat, polisorbat ve polisorbat 20” maddeleri de kullanılabilecek. Sigara filtresi, silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacak.

Sigara paketleri standart hale getirildi

Tebliğle, sigara paketlerinin tasarımı da standartlaştırıldı. Paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanacak. Paket ambalajları, üzerinde markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu standart hale getirilecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.

Sağlık uyarısı alanı arttı

Tebliğle, sigara paketlerinin ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 uygulanan sağlık uyarılarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarıldı. Daha önce paketlerin ön yüzeyinde birleşik resimli sağlık uyarısı, arka yüzeyinde genel Türkçe yazılı uyarı uygulanırken, artık ön ve arka yüzeylerin her ikisinde de birleşik resimli sağlık uyarısı uygulanacak. Paketlerin kısa yan yüzeylerinin tamamına genel uyarı ve bilgi mesajının, paket açıkken görünür olan iç yüzeyin yüzde 50’sini kaplayacak şekilde genel uyarının uygulanması da zorunlu kılındı.

Sigara üzerine marka yazılabilecek

Tebliğle, sigara üzerine marka standart şekilde yazılabilecek, uç kağıdı ve sigara kağıtları üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Sigara kolisi rengi, koli üzerine yazılacak marka, ibare ve diğer unsurlar standart biçime dönüştürülecek.

Türkiye Genelinde Uyuşturucu Operasyonu: 881 Kilo Madde Ele Geçirildi Türkiye Genelinde Uyuşturucu Operasyonu: 881 Kilo Madde Ele Geçirildi

Eski paketler için son tarih 31 Aralık

Tebliğle, yeni düzenlemelere uyum sağlanması için üreticilere 30 Haziran 2024’e kadar, eski paketlerin piyasada bulunması için de 31 Aralık 2024’e kadar süre tanındı. Bandrolün kapak üzerine dikey olarak ortalanmış şekilde, lak, vernik, selefon veya herhangi bir kaplama yapılmamış uygulama zeminine yapıştırılması da zorunlu olacak.

Kaynak: AA