Tevafuk, sıkça duyulan ve cümle içinde kullanılan kelimelerden biridir. Tevafuk kelimesini doğru telaffuz etmek ve anlamını bilmek istiyorsanız bu yazıyı sizin için derledik.

Tevafuk kelimesinin kökeni ve yazılışı

Tevafuk, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça “tevâfuk” kelimesinden dilimize geçmiştir. Arapça “tevâfuk”, “birbirine uyma, uygun gelme” anlamına gelir. Tevafuk kelimesinin doğru yazılışı ve okunuşu "tevafuk"tur. Tevavuk veya tefavuk olarak okunması veya yazılması yanlıştır.

Tevafuk kelimesinin anlamı ve kullanımı

Tevafuk, iki şeyin belirli şartlar ve uyum karşılığında bir araya gelmesi anlamına gelir. Tevafuk, rastlantı yani tesadüf ile karıştırılmamalıdır. Tesadüf, yalnızca ihtimallere bağlı olan olayların kesin olmayan sebebi olarak tanımlanır. Tevafuk ise, birbirine denk gelme ve uyum söz konusudur. Tevafuk, İlahi iradenin takdiri ve onayı olduğunu ifade eder.

Tevafuk, İslami bir terim olarak da kullanılır. Tevafuk, Kur’an’da Allah’ın lafzının bazı müstesnaları tevafuk etmektedir. Tevafuk, İlahi’nin bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk ettiğini anlatır. Tevafuk, İslam’da hoş ve zarif bir şekilde varlıkların veya olayların birbirine denk gelmesini ifade eder.

Kaza Orucu Bulunanların Bilmesi Gereken “11 Mesele” Kaza Orucu Bulunanların Bilmesi Gereken “11 Mesele”

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)